Dodáváme komíny včetně jejich návrhu

Společnost Jarmal s.r.o. dodává komínové systémy pro všechny typy staveb v rámci celé ČR prostřednictvím sítě velkoobchodních partnerů. Na základě projektu nebo reálného zaměření stavby vám poskytneme odborné poradenství a vyhotovíme cenovou kalkulaci požadované spalinové cesty. V normativně stanovených případech také provádíme potřebný výpočet spalinové cesty v specializovaném komínovém softwaru Kesa-Aladin dle EN 13384.

S námi si můžete být jisti, že navržený komín bude vždy zhotoven dle platné legislativy, zohledňovat veškeré požární předpisy i stavební normy a bude tak zcela bezpečný. 

Svěřte váš komín do rukou odborníků.